ეკატერინე ტიკარაძე: მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღეთ” – რა სიახლის შესახებ საუბრობს…

April 14, 20211min1340
ekaterine tikaradze gancxadebas avrcelebs

ჯან­დაც­ვის მი­ნის­ტრის, ეკა­ტე­რი­ნე ტი­კა­რა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, შე­იქ­მნე­ბა ვებ-პორ­ტა­ლი, სა­დაც მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის სურ­ვი­ლის და­სა­ფიქ­სი­რებ­ლად წი­ნას­წარ და­რე­გის­ტრირ­დე­ბი­ან, რაც, მისი თქმით, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბაა.
რო­გორც ტი­კა­რა­ძემ იმუ­ნი­ზა­ცი­ის საბ­ჭოს სხდო­მის შემ­დეგ ბრი­ფინგზე გა­ნა­ცხა­და, მო­ქა­ლა­ქე­ებს ასე­ვე შე­ეძ­ლე­ბათ აირ­ჩი­ონ ვაქ­ცი­ნა, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში იქ­ნე­ბა ხელ­მი­საწ­ვდო­მი.

“შე­იქ­მნე­ბა ვებ-პორ­ტა­ლი, რო­მე­ლიც გა­მოქ­ვეყ­ნდე­ბა რო­გორც ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს, ასე­ვე და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის ვებ-გევ­რდზე, სა­დაც ჩვენს მო­ქა­ლა­ქე­ებს სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბათ წი­ნას­წარ და­რე­გის­ტრირ­დნენ ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის სურ­ვი­ლის და­სა­ფიქ­სი­რებ­ლად და ასე­ვე მათ სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბათ აირ­ჩი­ონ ვაქ­ცი­ნა, რო­მე­ლიც უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში ხელ­მი­საწ­ვდო­მი იქ­ნე­ბა.

ეს კვლე­ვა დაგ­ვეხ­მა­რე­ბა მი­ვი­ღოთ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სტრა­ტე­გი­უ­ლი გა­და­წყვეტiლება და იქ­ნე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ინ­სტრუ­მენ­ტი, რათა მი­ვი­ღოთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, რა შემ­დე­გი ვაქ­ცი­ნე­ბი იქ­ნე­ბა ქვე­ყა­ნა­ში შე­მო­ტა­ნი­ლი“, – გა­ნა­ცხა­და ტი­კა­რა­ძემ.

დატოვეთ პასუხი

კომენტარების დამოწმება ხდება საიტის ადმინისტრატორის მიერ!.


ახალი ამბები

ახალი ამბები ყველა ქართული ონლაინ საინფორმაციო სააგნეტოდან. გაიგეთ ყველაფერი ქართული პოლიტიკური, ეკონომიკური, საზოგადოებრივი, სპორტული და სხავდასხვა სიახლეების შესახებ. ახალი ამბები დღეს საქართველოში თბილისში, რუსთავში, ბათუმში, ახალი ამბების პრესა. http://infosite.ge ახალი ამბების საუკეთესო საიტი.


დაგვეკონტაქტეთ

დაგვირეკეთ